Ето какво пита читател под материала 7 безотказни реплики, ако ви гонят за пари:

Здравейте!

Случайно попаднах на статиите Ви. Естествено са актуални за мен, защото в момента си имам работа с Кредит Реформ.

Бях клиент на Виваком, неправомерно ми подновиха договора и се започна с разправиите. Аз не съм получавала писма от колектора, само обаждания. Но странното е, че онзи ден получих смс, изпартен от сайта на Глобул, в който ми се казва незабавно да се свържа на някакъв варненски номер относно някакво дело. Това за мен е свръх несериозно и се чудя как да го разбирам… своевременно си водя преговори с Виваком и не възнамерявам да се обяснявам на колектора. Единствено ме притеснява да не ми се обадят някой ден от банката, че са ми запорирали заплата… ще умра от срам, не друго. Не съм наясно с процедурите.

-Ани

Моят мъж е имал същия казус преди години и само са го прехвърляли по триъгълника Местен офис-123-Офис София… Ноооо това да ти пратят смс ТИ да се обадиш на някакъв си номер… Направо е смешно :))

Ани правилно е решила да комуникира директно с Виваком. Основните страни по казуса са фирмата (Виваком) и клиента (Ани). Колекторската фирма е фирма за събиране на вземания и тяхната роля е да помогнат на Виваком да си събере дълговете.

Защо е добре в случая Ани да комуникира директно с Виваком? Защото Ани е имала договор с тях, а не с Кредит Реформ. Отпадането на дълга (или поне намаляването му) е в правомощията на Виваком. Още повече, че до момента Ани няма доказателство за това, че Кредит Реформ имат право да действат от името на Виваком относно нейния дълг. Иначе и аз мога да се обадя на Ани и да й кажа “Здравейте, аз съм от Кредит Реформ и трябва да платите сметките си към Виваком/ВиК/Топлофикация на мен…” Може би това ще е новата Формула за забогатяване :))

Ако действително фирмата за събиране на вземания има право да действа от името на оператора, то Ани трябва да бъде уведомена за това – било от фирмата за събиране на вземания или директно от оператора – ПИСМЕНО.

Основният въпрос при Ани е дали това автоматично преподписване е било правомерно или не, т.е. дали операторът Виваком е имал право да го направи или не. Тук отново следва комуникацията по изясняване на казуса да се води ПИСМЕНО и от клиента, и от оператора.

Моят съвет към Ани е да напише жалба, в която да опише какъв е казуса (автоматично преподписване без нейното съгласие). В жалбата пишете, че искате оператора да посочи на какво законово основание е преподписан договора. Пишете, че получавате обаждания от неизвестно лице, което твърди, че е служител на Кредит Реформ и че Кредит Реформ има право да събира плащания по ваши задължения към Виваком. Поискайте операторът да уточни дали това е така и ако да, защо първо не са ви уведомили писмено. Задължително пишете, че искате ПИСМЕН отговор както на тази жалба, така и на всяка следваща комуникация по въпроса. Уведомете ги, че в противен случай ще представите казуса на Комисията за регулиране на съобщенията и Комисия за защита на потребителите.

Ако искате да смекчите тона, добавете накрая нещо от рода, че сте лоялен клиент и иначе сте доволни от услугите им и искате да си запазите добрите отношения или нещо от сорта. Моето лично мнение обаче е, че с добро нищо няма да постигнете :))

Относно автоматичното преподписване и натрупаните задължения. Чл. 229а от Закона за електронните съобщения гласи:

Чл. 229а. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) (1) Срочен договор може да бъде продължен само при изрично писмено съгласие на абоната относно условията за продължаване. При липса на такова съгласие след изтичане срока на договора той се преобразува в безсрочен при същите условия. Абонатът има право да прекрати безсрочния договор с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки за това.

Ето и становище на Комисията за регулиране на съобщенията от 06.03.2012:

С оглед на законосъобразното и последователно тълкуване, и прилагане на чл. 229а, във връзка с § 212 от ПЗР на ЗЕС, Комисията изразява следната позиция:

Автоматично подновените преди влизане в сила на ЗИД на ЗЕС (в сила от 29.12.2011 г.) договори на абонатите, които са подновени за нов срок без изричното им писмено съгласие, регламентирано в чл. 229а от ЗЕС, се считат за безсрочни по силата на закона и могат да бъдат прекратени от абоната с едномесечно предизвестие и без да се дължат неустойки. Сключените към деня на влизане в сила на ЗИД на ЗЕС (в сила от 29.12.2011 г.) срочни договори с първоначален срок на действие (които не са били автоматично подновявани), могат да бъдат продължени за нов срок само при изрично писмено съгласие на абоната относно условията за продължаване. При липса на такова съгласие след изтичане на срока на посочените в предходното изречение договорите се преобразуват в безсрочни и могат да бъдат прекратени от абонатите с едномесечно предизвестие, без да се дължат неустойки за това.

НО. Макар че към днешна дата няма такова животно като “автоматично преподписване” на договор с мобилен оператор, ако автоматичното преподписване е станало ПРЕДИ промените И АКО натрупаните задължения са оттогава (т.е. към момента на възникване на задълженията те са си напълно законни и в съответствие с тогава действащите закони), то най-вероятно операторът е в правото си да си ги иска.

Хареса ли ви това? Вижте всички материали в Архива и си направете абонамент по email!