Вашите истории и въпроси изпращайте на kadebg.com/story

От 20 години имам магазин за бебешки храни и консумативи.

Тъй като е семеен бизнес никога не сме спазвали определена отчетност.Заплатата, а сега пенсията на мъжа ми влизаше в касата за стока или наем, никога не сме имали отделни бюджети. Сега обаче смятам, че трябва да променим нещата и да отделя бюджет за семейството и бюджет за магазина. Не зная от къде да започна и как.

Имате ли идея?

С уважение: Г. Ж.

Доскоро и аз имах подобен казус.

Имам група [клиенти], които ми плащат по 15лв на месец за обучение. За да можем да работим, трябваше (еднократно) да им осигуря [материали]. Един комплект материали за един клиент струва 40лв.

Както виждате, един клиент трябва да остане поне 3 месеца, за да си избия инвестицията в материали и да изляза на нула. Но нямаше как да чакам 3 месеца и тогава да поръчам материалите, затова ги поръчах почти веднага и ги платих с мои пари.

И сега тук идва тънкия момент, за който пита и читателката – как точно да се разграничат личните финанси от парите за бизнеса.

МАЛКО СЧЕТОВОДСТВО

Има два момента, на които трябва да се обърне внимание:
1. прехвърляне на парите
2. проследяване на инвестицията

1. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПАРИТЕ

Реално това, което се случва, е финансиране на стартиращ бизнес в моя случай.

Имаме два бюджета – моя личен и този на бизнеса.

От моя личен бюджет трябва да извадя парите. Затова в графа РАЗХОДИ си пиша перо “инвестиция – материали за клиенти”. Примерно залагам 10 клиента, разход по 40лв за всеки = 400лв.

В моя бизнес бюджет трябва сега да вкарам тези пари. Затова в графа ПРИХОДИ си пиша перо “заем: лични вложени пари за материали” = 400лв. Въпреки, че парите ги давам аз, те са реално заем от личния ми бюджет, който в един момент ще трябва да се върне. А ги пиша като приход, защото те влизат в бюджета, а не излизат от него.

После плащам материалите и в бизнес бюджета записвам в графа РАЗХОДИ перо “закупени материали” = 400лв. (В личния бюджет това не го пиша, защото не ме интересува – 400лв като инвестиция вече са извадени, а какво се случва с тях в бизнеса не касае личния ми бюджет.)

До момента имаме това:

Бизнес бюджет - счетоводство

(Ако пък част от парите за материали са лични, а друга част – събрани от таксите на клиентите, тогава ще стане така:
графа ПРИХОДИ
1. приходи такси, 10 клиента по 15лв = 150лв
2. заем: лични вложени пари = 250лв)

Сега обаче трябва да обърнем внимание на следното – този бизнес освен разходи, носи и приходи под формата на такси. И аз съответно искам да прехвърля приходите от бизнеса към личния ми бюджет. Което може да стане така:
графа РАЗХОДИ
1. инвестиция материали = 100лв
2. за мен = 50лв

Тоест ако имаме 10 клиента по 15лв = 150лв, от тях даваме 100лв за инвестиция, и за мен остават 50лв. Това е само за илюстрация, разбира се – вие може ако искате да вземете всички пари за себе си и да не инвестирате, или пък да инвестирате всичко и за себе си да не оставите нищо този месец.

Ако реша да платя всичко на себе си, в личния бюджет ще напиша така:
графа ПРИХОДИ
1. хонорар = 150лв (в този случай обаче заемът за инвестицията остава непокътнат, т.е. седи си на 400лв – понеже решавам да мина всичко като хонорар, и не записвам връщане на инвестицията.)

Ако реша да отчета връщането на инвестицията, но и да си пиша някакъв хонорар, в бизнес бюджета ще напиша така:
графа ПРИХОДИ
1. такси 10 клиента по 15лв = 150лв
графа РАЗХОДИ
1. връщане личен заем за материали = 100лв
2. за мен = 50лв

В личния бюджет това ще изглежда така:
графа ПРИХОДИ
1. покриване инвестиция материали = 100лв
2. хонорар = 50лв

Къде е разликата дали ще го пиша “хонорар” или “връщане на инвестиция”, при положение че така или иначе парите ще влязат в личния ми бюджет и са си лично мои? Едната разлика е, че тези 400лв инвестиция може да са дошли от мои спестявания, които съм разбутала, и които искам да си възстановя. Другата разлика е, че ако не правите разлика между “хонорар” и “връщане на инвестиция”, трудно ще проследите кога точно сте си избили парите и колко точно сте на печалба (след малко).

Сега може да изглежда малко замотано, но ако седнете да го правите ще видите, че не е толкова трудно. Просто трябва много ясно да разграничавате приходи-разходи: ако влиза е приход, ако излиза е разход. Затова 400лв инвестиция за личния бюджет ви се падат разход (излизат от бюджета), докато същите тези 400лв инвестиция за бизнес бюджета ви се падат приход (влизат в бюджета).

2. ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА

Така, и сега остана втория момент – проследяване на инвестицията. Това нещо се прави на отделен лист и не е към никой от бюджетите ви. Правите си само 2 графички:
1. Инвестирани 400лв
2. Върнати 0лв

През втория месец примерно става така:
1. Инвестирани 400лв
2. Върнати 50лв

И така нататък. Ако искате, може да добавите и трета графа за проследимост:
1. Инвестирани 400лв
2. Върнати 50лв
3. Остават: 350лв

Бизнес бюджет счетоводство

ЗА ПО-СЛОЖЕН БЮДЖЕТ

Горният начин върши работа, ако става дума за малки суми и еднократни инвестиции.

Какво правим обаче, ако ВСЕКИ МЕСЕЦ се налага да “спонсорирате” бизнеса, както пита читателката?

1. Изчислявате колко начални пари за магазина ви трябват всеки месец, примерно 1000лв
2. В семейния бюджет в раздел СПЕСТЯВАНИЯ или ИНВЕСТИЦИИ си правите графа “Събиране на оборотни пари за магазина” (примерно) и вкарвате по 50лв, 200лв, 400лв – когато колкото можете.
3. Събирате.
4. Когато вече имате 1000лв, тоест постигнали сте целта, закривате графата в личния бюджет.
5. В бюджета на магазина си правите графа “оборотни” или “санитарен минимум” или “буфер” или както искате ги наречете, и вкарвате тези 1000лв.

Оттук-нататък вече остава само да поддържате необходимата сума. В края на месеца, преди да платите на себе си, първо оставяте тези 1000лв, за да може да почнете месеца. Иначе постоянно прехвърляте от единия джоб в другия.

Ако магазинът ви е печеливш, трябва просто еднократно да обърнете цикъла, така че самият магазин да може да си осигури старта на месеца – а не вие да го спонсорирате от семейния бюджет, пък после да си взимате парите, пък после пак да ги давате и така до безкрай. Така няма никаква проследимост.

При мен в момента става дума за малки суми и ми е все тая дали ще описвам всички трансфери в бюджета или ще си водя една сметка наум и толкова. При вас обаче сигурно оборотите са по-големи, както и сумите за зареждане. Затова мисля, че идеята ви да разделите веднъж завинаги бизнес бюджета от семейния бюджет е много добра.

Пожелавам ви успех!

PS: Тайната група за лични финанси kadebg е изтрита; вместо това, kadebg вече има страница във Facebook. Както и в Google+ . Заповядайте!
PPS: Вашите истории и въпроси изпращайте на kadebg.com/story :)