Цитати за парите (3)

1) Деня трябва да го купим, та да го живеем.

2) Когато вали дъжд, на кокошките не се дава вода.

3) Когато ти е слаб умът, да ти е як гърбът.

4) От ситни парици стават жълтици.

5) Ръждясали му парите в кесията.

6) Ако не кърпиш вехтото, ново няма да носиш.

Чорбаджия

Източник: http://shishmanovi.wordpress.com

 

7) С пари в рая, без пари по края.

8) Не е хубаво да броиш парите в чужд джоб, но е интересно.

 

Ръченица - худ. Иван Мърквичка

Източник: http://sic.mfa.bg

 

9) Съветът е без пари, но опитът си е за твоя сметка.

10) За да изкопаеш кладенец, копай на едно място.

11) За един учен двама простаци давам, ама кой ги взема.

12) Една жълтица да се хванеш на хорото – три кесии да се пуснеш.

13) Мързеливият два пъти работи, скъперникът два пъти плаща.

 

Пазар в Пловдив - худ. Иван Мърквичка

Източник: http://www.panoramio.com

 

14) В гората – мечки, на пътя – пречки.

15) Сиромасите си горят свещите, че да броят на болярите парите.

1 thought on “Цитати за парите (3)”

Leave a Comment