Цитати за парите (4)

1) Жалките икономии на богатите са удивителни колкото и глупавите разхищения на бедните.
William Feather

2) Не задлъжнявай на богаташа, не давай взаем на бедняка.
Испания

Старият лихвар - худ. Джузепе Рибера

Източник: http://www.backtoclassics.com

3) Досега не съм бил в ситуация, която парите да са влошили.
Clinton Jones

4) Има добродетели, които човек може да показва само ако е богат.
А. Риварол

5) Алчността умалява постигнатото.
Арабска

6) Богатство, което никой не вижда, прави човек щастлив и незавиждан.
Francis Bacon

7) Ръката, която не можеш да извиеш, я целуваш.
Турция

8) На богатите им завиждат не тези, които нямат нищо, а онези, които имат малко.
Charles Caleb Colton

Малкото ковчеже - худ. Ladislas Wladislaw von Czachorski

Източник: mystudios.com

9) Малкото работа носи повече пари от многото приказки.
Библейска

10) Ако малките пари не излизат, големите не влизат.
Китай

11) И глупавите приказки на богатия минават за умни.
Испания

12) Новата кола не издава колко пари имаш, но по нея се познава колко пари дължиш.

13) Парите растат по дървото на упоритостта.
Япония

14) Беден ли си, с богат не се сприятелявай.
Африка

15) Който презира парите, след време тежи на приятелите си.
Китай

3 thoughts on “Цитати за парите (4)”

Leave a Comment