КредитРеформ, ЕосМатрикс и вие… Това е триъгълник – но не любовен, а авариен. Неговото аварийно червено се появява тогава, когато личните ви финанси претърпят катастрофа.

Всеки, който някога е взимал заем или стока на изплащане се е питал какво ще стане, ако в един момент остане без работа и се наложи да прекъсне плащанията. Някои от вас може би вече са се сблъсквали с фирми като КредитРеформ и ЕосМатрикс и са останали с неприятен вкус в устата… Защото – да си признаем – техните обаждания можат да бъдат наистина притеснителни. ( Част от моя опит с тях е вмъкната тук: Как върнах 3000лв (от 5000) заем )

Затова да надникнем в главата на фирмите за събиране на вземания и да видим какви са процедурите при работа с нередовните платци. В следващата статия пък ще говорим за това Как да се справим с КредитРеформ.

КРЕДИТРЕФОРМ И ЕОСМАТРИКС

Това са фирми за събиране на дългове. Наричат ги още “колектори” – от английското “debt collector” или събирач на вземания / дългове.

КредитРеформ и ЕосМатрикс са две от най-големите у нас, но има и други:

Колекторите са посредници в отношенията фирма <=> длъжник*. Тяхната роля е да помогнат на въпросната фирма да си събере плащанията, които й се полагат.

*Длъжникът може да бъде друга фирма или пък физическо лице. Тук ще разгледаме само отношенията фирма-физическо лице (вие).

С какъв тип дългове се занимават колекторите? Всякакви. Колекторите са най-познати за своята работа по събиране на вземания за:

  • вноски по заеми към банки
  • вноски за кола или техника
  • мобилни услуги
  • интернет
  • кабелна
  • и др.

Пример: Вие ползвате кабелна от фирма “ТВ” АД с едногодишен договор и имате 1000лв кредит от “Банка” АД, който трябва да изплатите до една година. На 6-я месец обаче оставате без работа и спирате плащанията за кабелна и за кредита.

След няколко месеца търпеливо изчакване от страна на “ТВ” АД и “Банка” АД идва 9-я месец. Вие сте пропуснали цели 3 такси / вноски и тепърва ще има да плащате още 3 до края на договора. Логично разтревожени за парите си, засегнатите страни се обаждат (поотделно) на “Колектори” АД и им възлагат неприятната задача да се свържат с вас и да се погрижат вие да изплатите задълженията си.

КОЙ ЗА КАКВО СЕ БОРИ

В един такъв казус има три страни по случая, като всяка преследва своя интерес.

Вие, от една страна, искате да се измъкнете от задълженията си по договор, понеже в момента сте закъсали с парите.

Фирмата, от друга страна, иска да си получи парите, които й се полагат по договор. Тя се обръща към колектора*

Колекторът, от трета страна, иска вие да платите на фирмата, защото ще получи средно 10-15% от “събраното” – тоест това, което вие изплатите на фирмата.

*Защо фирмата не си търси лично парите? За много фирми разходът на време и хора е неоправдано висок, особено ако фирмата работи с милиони потребители. А като всеки занаят, “колектингът” или събирането също си има тънкости.

КАК РАБОТИ КОЛЕКТОРЪТ

КредитРеформ и ЕосМатрикс работят главно за извънсъдебно събиране на вземания.

Какво значи “извънсъдебно”? “Извънсъдебно” означава, както подсказва самата дума, уредено извън съда. Силата на колекторите е да не се стига до съд – те се стараят да уредят плащанията, като ви убедят да платите доброволно без да прибягват до съдебна принуда.

(Това естествено не означава, че разчитат само на вашата добра воля и желание. За методите им ще говорим след малко.)

Защо фирмата и колекторът предпочитат извънсъдебно събиране? Много просто: така е по-бързо и по-евтино. Делата в съда си имат процедурни срокове, (понякога дребнави) правила и изискват купища документация. Това е неоправдано, особено когато става дума за сравнително малки дългове от по 100-150лв. Дори и вие надали бихте тръгнали да съдите някого за толкова пари.

КОИ СА МЕТОДИТЕ НА ИЗВЪНСЪДЕБНОТО СЪБИРАНЕ?

В общи линии методите са само три и градацията е следната:

1) Писмо. Понеже се разпращат масово, често се използват стандартни бланки. Ако за първи път държите такова писмо в ръцете си е много вероятно да не ви стане ясно кой всъщност ви го праща – фирмата или някой (колектор) от името на фирмата.

Също вероятно няма да откриете конкретна информация за това как е формирана сумата на задължението ви, за какъв срок се отнася и прочее детайли. За да ги има в писмото, трябва някой от самата фирма да седне да направи справка, понеже колекторът няма достъп до нейните бази данни.

Ето как изглежда едно стандартно писмо:

Вие дължите на „Кейбълтел“ АД сумата от 183.97 лв. – неплатена такса за абонамент към кабелния оператор… имате просрочено задължение към Мобилтел АД на стойност BGN 125,48 – неплатена сметка за мобилен телефон с номер 088******… имате задължения към „Топлофикация” ЕАД на стойност 685 лева… 

Ако до ……….. [дата] не погасите горепосочената сума, случаят ще бъде предаден на нашите адвокати за предприемане на съответните мерки. В този случай Вашите разходи ще се увеличат значително: ще бъдете принудени да покриете съдебните разходи, адвокатските хонорари и изпълнителните разноски по делото, което в повечето случаи надхвърля основната сума на задължението.

При неплащане от Ваша страна ние сме длъжни да отразим този факт и в съответните бази в цяла Европа. Това автоматично ще доведе до спадане на кредитния Ви рейтинг. Всички Ваши настоящи и бъдещи партньори, които търсят информация за Вас ще бъдат предупредени за морала Ви на плащане.

Така попадате в списъка на фирми и частни лица, които са некоректни и ненадеждни партньори. Достъп до този списък имат всички членове на КредитРеформ,както и банките и другите институции в България. Отрицателна информация ще се появява и при всички фирми, в които имате пряко или косвено участие или участвате в ръководството.

Това ще има последствие за Вас и като частно лице при получаване на кредит, закупуване стоки на лизинг, както и при постъпване на работа във фирми, които са свързани с информационната ни система”

2) Обаждане. Тук отново невинаги става ясно дали говорите с човек от фирмата или с човек на колектора. Когато преди време ми звъняха за просрочен овърдрафт, една много груба госпожа ми каза “Казвам се Иванова и ви се обаждам от банката”. Когато отидох в клона на банката да разбера какво точно става и има да става, разбрах по смутените лица на служителите, че тази госпожа не е била тяхна колежка, а служител на КредитРеформ.

Обикновено агентът се бори да му кажете фиксирате конкретна дата и конкретен размер на първата вноска по събирането. Естествено, тя/той се бори също да обещаете възможно най-голям процент от дължимото. Обажданията са основния способ, на който разчитат колекторите.

3) Посещение. Това е последната възможност от методите на извънсъдебното събиране на вземания. Посещението не е нищо повече от това агентът да дойде да говори с вас лично на адрес… или поне не би трябвало. Ако агентът се държи грубо, имате пълното право да се обадите на 112 или 166 – това, че дължите пари не означава, че някой има право да се държи с вас като с половин човек.

Това са трите метода за извънсъдебно събиране на вземания. Колекторите разчитат основно на тях, но ако те се окажат безуспешни, може да се стигне до съд. Обикновено обаче това зависи от фирмата-кредитор, а не от колектора – освен ако не е откупил дълга ви (плаща част от вашите задължения на фирмата, в замяна на което получава правото лично да гони вас за пълната сума на дълга).

Задължително вижте и следващата статия: Как да се справим с КредитРеформ.