Днес имаме презентация вместо текст!

Договор

Слайдовете се сменят като доближите мишката вдясно до ръба на екрана.
За цял екран натиснете черното квадратче долу вдясно, точно след бутон MENU.
За изход натиснете ESCAPE на клавиатурата.

*Ако не тръгва, изтеглете на powerpoint или изтеглете на pdf.