На вашето внимание днес предлагам две илюстрации, а коментарa оставям на вас.
(продължение от Херлуф Бидструп за парите и богатството (1))


1. БЕДНИТЕ И БОГАТИТЕ

 

 

Херлуф Бидструп - бедните и богатите
Херлуф Бидструп - бедните и богатите


2. БОГАТСТВОТО И ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС

 

 

Херлуф Бидструп - богатството и икономическия прогрес
Херлуф Бидструп - богатството и икономическия прогрес

Вижте и Херлуф Бидструп за парите и богатството (1)