Днешният материал е от гост-автор Димитър Генчев.Димитър Генчев е независим финансов анализатор и запален привърженик на инвестирането в стойност (по-известно като value investing). Освен анализи на компании, някои от които поства на блога си studentofvalue.com, той се занимава и с моделиране на кредитния риск. Активен е основно в туитър, @DGenchev.

Вие четете поредица от три части.
Част 1: (вие сте тук)
Част 2: Инвестиране в индексни ETF-фондове
Част 3: Сложната лихва и още по-сложната човешка психология

Предварителна подготовка

etfПреди да навлезем в каквито и да било подробности за инвестирането трябва да сме наясно, че е изключително важно да се инвестира единствено сума, която няма да ви е необходима в близките 5-10 години. Ако парите ще ви трябват скоро, за да купите жилище или кола, за почивка или друго, не ги инвестирайте в акции.

Инвестирането в акции, дори когато е изпълнено правилно, носи риск. Дори инвестирането в широко диверсифициран индекс* е рисково. При големи икономически катаклизми като тези от 2008-ма дори широките, стабилни индекси могат да загубят над 50% от стойността си. Дайте си реална оценка и ако смятате, че в такава ситуация ще се паникьосате и ще се втурнете към изходите, тогава по-добре не поемайте този риск.

*Индекс – отразява средното ниво на цените на група ценни книжа. Най-известният индекс е S&P 500, който представлява сбор от 500-те най-големи компании в САЩ по пазарна капитализация.

*Диверсификация – разнообразяването на портфейла с различни видове ценни книжа, така че да се намали рискът от отделните съставни части на портфейла. Например, избирайки акции от различни сектори, намалявате риска портфолиото ви да се срине, ако конкретен сектор изпадне в криза.

Преди да мислите къде да инвестирате спестяванията си, първо вкарайте личните си финанси в ред. Тук, на kadebg, ще намерите чудесни съвети как да го направите. Аз бих приоритизирал така:

1) Балансиране на бюджета, така че да харчите по-малко отколкото получавате.
2) Погасяване на всички високолихвени задължения – кредитни карти, бързи и други потребителски кредити.
3) Изграждане на фонд за спешни случаи с капацитет да покрие всичките ви разходи за половин до една година.
4) Обезпечаване на краткосрочните нужди до някаква степен, така че да може да се фокусирате върху следващата точка.
5) Натрупване на дългосрочни спестявания – нещо като ваш личен пенсионен фонд, който ще управлявате сами.

Едва след като сте минали през тези етапи ще имате достатъчно увереност и добра представа какво бихте могли да заделите за по-дълъг период и съответно за инвестиране.

Избор на инвестиционен продукт

Веднъж натрупали дългосрочни спестявания, идва въпросът как да ги инвестирате, така че да получите най-добра възвръщаемост. Вариантите са безкрайни и на скалата на риска варират от банков депозит до стартиране на собствен бизнес. Между двата края на скалата са разположени най-различни инвестиционни продукти. Рая вече е покрила основните възможности в поста Къде да инвестирам 5000лв? .

Към земеделската земя, взаимните фондове и закупуването на индивидуални акции може да се прибавят и други активи като:
–недвижимо имущество – притежавано директно или чрез публично търгувани акционерни дружества със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти;
–държавни и корпоративни облигации;
–популярното до скоро злато;
–борсово търгувани фондове

Борсово търгувани фондове

Именно борсово търгуваните фондове (на английски Exchange Traded Funds или ETFs) са тема на този пост. Те представляват по-гъвкавата алтернатива на взаимните фондове.*

*Взаимните фондове са форма на колективно инвестиране, при която множество индивидуални инвеститори влагат парите си във фонда – купуват дялове от него. Самият фонд пък инвестира в акции и други финансови инструменти. Купувайки дял от фонда, индивидуалните инвеститори придобиват дял от акциите в портфейла на фонда.

Основната разлика между взамините фондове и борсово търгуваните фондове (ETFs) е, че дяловете на ETF се търгуват на борсата точно както акциите. За разлика от взаимните фондове, чиято нетна стойност на активите се изчислява в края на деня, борсово търгуваните фондове (ETFs) имат цена, която варира през целия ден, в синхрон с активите в кошницата. Освен това борсово търгуваните фондове обикновено имат по-ниски разходи за управление, което е най-голямото им предимство, заедно с леснопостижимата диверсификация.

Също като взаимните фондове, борсово търгуваните фондове (ETFs) представляват кошници от ценни книжа. В кошницата може да има:
-акции от определени индекси (S&P 500, DJIA, NASDAQ),
-индустрии (телекомуникации, енергетика, потребителски стоки),
-регион (САЩ, ЕС, Азия),
-а също и облигации, валути, суровини.

В общи линии, всичко, търгувано на стоковите и фондовите борси може да бъде пакетирано в съответен борсово търгуван фонд (ETF). Към момента съществуват хиляди такива фондове и постоянно се създават нови. На ETFdb може да намерите информация за много от тях, както и на страницата на Vanguard (един от най-големите, утвърдени и евтини доставчици на фондове).

Борсово търгуваните фондове [ETFs] са идеалния финансов инструмент за дългосрочни инвестиции за дребните инвеститори (хора с няколко хиляди лева, които искат да инвестират дългосрочно, но нямат време/желание да стават щатни инвеститори). Причините за това са три:
1. Леснопостижима, широка диверсификация
2. Минимални разходи за управление
3. Добра възвръщаемост

Предимство #1: Леснопостижима, широка диверсификация

Както вече споменах, фондовете представляват кошници от активи. В случая на борсово търгуваните фондове тези кошници се търгуват лесно като акции. Така вместо да се занимавате с активно подбиране на индивидуални акции и изграждане на инвестиционен портфейл, вие получавате готов, добре диверсифициран портфейл. Тук е мястото да отбележа, че инвестирането в индивидуални акции не е добра идея, ако нямате намерение това да бъде основното ви занимание.

За разлика от други начинания, в инвестирането средното ниво се постига изключително лесно. Например, за да станете дори средно добър футболист, се изисква значителна подготовка. За да станете средно добър инвеститор, не се изисква никаква подготовка. Просто си купувате един широк индекс и вашето представяне ще е в тон със средното за пазара. Но за да бъдете над средното ниво се изисква огромно усилие и подготовка.

Тази нелинейна зависимост между постигането на средни резултати и надскачането им кара много хора да се заблуждават, че щом постигането на средни резултати е толкова елементарно, то с малко усилие тези резултати биха могли да бъдат подобрени. Това не е така. Напротив, с малко усилие средните резултати е вероятно да бъдат влошени, драматично.

В крайна сметка, повечето читатели на блога се интересуват как да управляват финансите си, а не как да стават инвеститори на пълен работен ден. За тази цел пасивен инструмент като борсово търгувания фонд е идеален.

Предимство #2: Минимални разходи за управление

Второто предимство на тези фондове (ETF) са ниските разходи за управление.

Основният разход в дългосрочен план е таксата за управление, която е годишна и се отразява в цената на дела. Другият разход е комисионата за купуване и продаване, която е като при акциите – еднократна и се плаща на сделка.

“Малките” разлики (1-2%) в таксата за управление стават големи разлики в края на инвестиционния хоризонт.

Да разгледаме следния пример. Имаме три ETF фонда, които постигат 6% годишна доходност. Техните такси за управление обаче са различни: 0.5%, 1.5%, 2.5%. След 20 години, разликата във вашата доходност от първия и последния фонд ще бъде 30%, само заради таксите за управление.

1

Ако сте вложили 5000лв във фонд с 0.5% годишна такса за управление и 6% годишна доходност (т.е. реално 5.5%), след 20г. ще имате 14000лв.

Ако сте вложили 5000лв във фонд с 1.5% годишна такса за управление и 6% годишна доходност (т.е. реално 4.5%), след 20г. ще имате 11500лв.

Ако сте вложили 5000лв във фонд с 2.5% годишна такса за управление и 6% годишна доходност (т.е. реално 3.5%), след 20г. ще имате 9500лв.

Разликите са значителни дори и за по-кратки периоди.

Бърз преглед на взаимните фондове предлагани от българските банки и управляващи дружества показва, че таксите за управление варират от 0.75% на по-нискорисковите продукти до 3% на по-високорисковите. Не знам каква доходност трябва да очаквате, за да сте склонни да дадете 3% на управляващото дружество.

Предимство #3: Добра доходност

И като говорим за доходност, в последните 100+ години акциите в публично търгувани компании са се доказали като най-доходната инвестиция, както се вижда от таблицата:

2

Таблицата показва възвращаемостта, коригирана за инфлация, в периода 1900-2011 за следните активи:
–Акции
–Облигации
–Бонове
–Злато
–Жилища

Световният индекс от акции има голяма преднина пред всички други активи. За последните 112 години неговата доходност е била 5.4% годишно след корекцията за инфлация.

Акциите, недвусмислено, са най-добрата инвестиция, ако имате дълъг инвестиционен хоризонт. Дълъг означава минимум 5-10 години.

Вие четете поредица от три части.
Част 1: (вие сте тук)
Част 2: Инвестиране в индексни ETF-фондове
Част 3: Сложната лихва и още по-сложната човешка психология

Хареса ли ви това? Вижте всички материали в Архива и си направете абонамент по email!