Какво е инвестиция

Най-точното финансово определение* на инвестиция:

“Инвестиция” e сума пари, която е отклонена от текущото потребление с очакване за отложена възвръщаемост, реализирана постепенно.

*Това е моя формулировка, която според мен най-пълно и кратко обединява основните характеристики на инвестицията. Не претендирам обясненията да са издържани от счетоводна гледна точка.

Ммм… малко сложно звучи така. Да видим дали не можем да го опростим, като го разбием на части:

“сума пари”. Парите са същността на инвестицията – те я правят възможна и измерима. В широкия смисъл можем да говорим също за инвестиция на време или усилия, но във финансовия смисъл говорим конкретно за пари.

“възвръщаемост”. Възвръщаемост означава връщане на първоначално вложените пари.

“отложена”. Възвръщаемостта е отложена, тоест няма да се случи веднага в момента на инвестирането, а след известен период от време.

“реализирана постепенно”. Възвръщаемостта се реализира постепенно, а не еднократно и наведнъж – връщането на първоначалната сума става с постепенно натрупване на суми пари или стойност.

“очакване”. Очаква се сумата пари да донесе възвръщаемост, но всъщност няма гаранция за това и това дава характерния за инвестицията риск. Често не може да се определи със сигурност дали, кога и колко пари ще донесе една инвестиция.

“отклонена от текущото потребление”. Текущото потребление се формира от разходи – суми пари, които се разменят срещу стоки и услуги, без да носят възвръщаемост. Когато една сума бъде инвестирана, тя се отклонява от текущото потребление, тоест губи възможността да бъде разменена веднага.

Вижте също Правила за успешно инвестиране .

БЛИЗКИ ПОНЯТИЯ

Както видяхме, за да може едно нещо да носи гордото име “инвестиция”, трябва да са налице няколко условия. Често обаче в широкия смисъл на думата за инвестиция се приема всяко вложение, което може да носи пари след време. Което не e грешно, но не е и съвсем точно и понякога води до смесване на понятията.

Има три понятия, които често се бъркат с инвестицията – “разход”, “финансиране” и “актив”. Разликата действително е тънка.

1) Разликата между разход и инвестиция – разходът е сума пари, която се разменя срещу стоки и услуги, без да носи възвръщаемост. Разходът не носи възвръщаемост, докато възвръщаемостта е основна характеристика на инвестицията.

Ако разнасяте вестници срещу заплащане, закупуването на колело е инвестиция, защото ще ви позволи да работите по-бързо и така да получавате повече пари за единица време.

Ако обаче си купите колело просто за удоволствие, това е разход.

2) Разликата между финансиране и инвестиция – финансирането може да се разглежда като краткосрочна инвестиция. Финансирането е осигуряване на паричен ресурс за извършване на финансова операция.

То може да е насочено директно към постигане на възвръщаемост, както при инвестицията, или индиректно – напр. насочено към покриване на текущи разходи, които са предпоставка за постигане на възвръщаемост.

При финансирането възвръщаемостта обикновено е по-бърза, по-сигурна и еднократна – за разлика от инвестицията, където възвръщаемостта е по-бавна, по-рискована и се реализира постепенно.

Ако искате да стартирате търговия с дрехи и ви трябват 5000лв за първоначално зареждане, това е инвестиция. Налице е очаквана отложена  възвръщаемост, която ще се реализира постепенно.

Ако обаче вече имате развит бизнес с дрехи и имате възможност да купите стока за 5000лв и веднага да я продадете за 10 000лв, това е финансиране на сделка (краткосрочна инвестиция). В случая имате еднократна, а не постепенна възвръщаемост, при това бърза.

3) Разликата между актив и инвестиция – активът е ресурс, който ви носи пари еднократно или продължително. Той може да е в парична форма (депозит), да е финансов актив (ценна книга), материален актив (сграда) и прочее. Активът носи или би могъл да донесе чист приход към настоящият момент, докато при инвестицията е невъзможно – там има отложена възвръщаемост.

В някои случаи активът и инвестицията се припокриват, но не винаги*.

Закупуването на актив често представлява инвестиция и остава инвестиция до момента, в който приходите от актива покрият първоначалната сума по придобиването му.

*От счетоводна гледна точка инвестицията се вписва към множеството на активите.

Ако купите къща за 100 000лв, това е разход.

Ако купите къща за 100 000лв с готов купувач на 130 000лв, това е финансиране на сделка (краткосрочна инвестиция).

Ако купите къща за 100 000лв с идеята да за наем / продажба, това е инвестиция.

Ако сте купили къща за 100 000лв и сте я давали сте под наем 20г, ако тя вече си е избила инвестицията и ви носи чист приход от наем, тя е актив.

Ако имате къща за 100 000лв, която не носи приход, но може да се продаде веднага за 130 000лв, тя отново е актив.

Видяхте ли Правилата за успешно инвестиране или забравихте?

17 thoughts on “Какво е инвестиция”

 1. не съм съгласен, че само парите са инвестиция, идеите и времето според мен също са тип инвестиция,

 2. Да, в широкия смисъл на думата е така, но в строго финансовия смисъл инвестицията е парична.

 3. Хайде сега да вземем да почетем малко и финансии, щото инвестицията НЕ винаги е парична… ;)

 4. Вече уточних – и в статията, и долния коментар – че в широкия смисъл на думата инвестицията може и да не е парична. В строго финансовия смисъл инвестицията винаги е парична.

 5. Ако имаш къща, която не носи доходи, но може да бъде продадена за по-висока цена, мисля, че не е актив, защото поддръжката и данъците ще ни изваждат пари от джоба – това е разход. Не се знае когато тръгнем да я продаваме, дали ще можем да вземем повече пари от тези, които сме вложили. Свидетели сме на това състояние на пазара в момента.

 6. @LUPOP – тук става дума за възможност къщата да бъде продадена КЪМ МОМЕНТА, не някаква мъглява теоретична възможност. Ако едно нещо веднага може да бъде обърнато в пари, при това – повече, отколкото си дал за него, – то е актив.

 7. Не, не е актив. Щом нещо взема пари, не дава – не е актив. Това е положението. Дори и да продадеш къщата, пак не е актив , а единична сделка.

 8. Хм, зависи от конкретния случай. Но ако си купил нова къща за 1/2 от пазарната й цена, дори да ти взима някакви пари за поддръжка и данък, можеш във всеки един момент да я размениш за повече (много повече), отколкото си я взел. В този смисъл тя ти носи пари и може да се счита за актив.

  Естествено, ако имаш някаква съборетина и не е ясно дали можеш да я продадеш (и за колко), а в същото време ти гълта пари за ремонти – вече не е актив.

 9. Въпросът е принципен. Не е важно колко точно си спечелил от продажбата. Активът ти генерира приход посточнно, а продаждата е еднократна. Иначе излиза, че и подаракът от баба ти също е актив, защото и него можеш да продадеш с печалба:)
  Разликата между сделка и актив се илюстрира най-добре с примера за къщата.
  Ако я даващ под наем – тогава е актив, защото всеки ден ти носи приход, а иначе е собственост, която има стойност, но само ако ….

 10. Разбирам те напълно и донякъде съм съгласна с теб.

  Кое какво е – актив, сделка, финансиране и пр. – е въпрос на тълкуване и терминология. В чисто счетоводния смисъл къщата се разглежда като актив, докато Кийосаки (предполагам оттук тръгваш) разглежда като активи само нещата, които слагат пари в джоба ни.

  За мен лично ако едно нещо може да бъде продадено ВЕДНАГА с печалба (а не като подаръка от баба ти, който теоретично би могъл да бъде продаден, ама надали) следва да се разглежда като актив. В другите тълкувания също има добра логика. Кое понятие ще използваш и какъв смисъл ще вложиш в него зависи конкретно от контекста и човека срещу теб.

  Затова не бих казала, че твоето тълкуване е грешно или че използваната в материала трактовка е единствената правилна :) Важното е, че се разбираме кой какво иска да каже.

 11. Добре,
  няма да се караме, няма да се биеме :)

  Май има нещо вярно в народната мъдрост:
  “Ти на мен, пари ми дай, аз актив не ща!”

 12. Искам да попитам всички пишещи тук? Някой от вас има ли актив който да отговаря на изброените условия – 1.Да си е върнал парите за първоначалната инвестиция, 2.Да му носи приход всеки месец който да е по голям от разходите за подръжка и т.н., 3.Да не е лично ангажиран с генерирането на прихода, 4.Да може да го продаде на печалба. Моля ако отговора ви е не, не ми отговаряйте. Но ако случайно имате нещо такова, моля разкажете.

 13. Да – имам даже два такива актива – апартамент купен 2000г.за 9000$, изплатен и дава доход 200лв/месец/през фирма/ и земеделска земя купена на 250лв/дк.преди повече от 10г., носи 35лв./дк.годишно.

 14. Не съм наясно с цените на имотите през 2000г., но апартамент за $9000?

Leave a Comment