Когато стартирахме нашия бизнес през 2009 ( “Искам собствен бизнес!” ), сами направихме регистрацията на фирмата. В началото съдружникът ми беше против, но в крайна сметка се отказа от мераците си да плащаме 300-500лв на консултанти, които да ни регистрират :)

Едно регистриране на фирма изобщо не е толкова сложно – само изглежда така, понеже човек не знае къде да търси нужната му информация. Затова сега ще започнем полека от А и Бе и ще видите, че можете да се справите сами.

ОТПРАВНА ТОЧКА

http://brra.bg – сайт на Търговския регистър

При регистрация на фирма основната ви отправна точка е сайта на Търговския регистър – brra.bg . Разгледайте го добре! Тук е събрана на практика цялата информация за това как сами да създадете фирма и да направите регистрацията:


 • Вписвания, обявявания, заличавания
 • Как да регистрирате фирма
 • Бланки, формуляри и заявления
 • Актуална нормативна уредба (!)

Хубавото е, че можете да разгледате всички документи по регистрацията на конкретна фирма (ако знаете нейното точно име или ЕИК) и да се водите по тях. Това става оттук:

Можете да видите какви документи са приложени, как е оформен основният документ* (напр. дружествен договор), какви допълнителни декларации ще са нужни.

*Основният документ се нарича по различен начин ако фирмата е ЕТ, ООД, АД и т.н. Накратко: основен документ е този, с който е основано дружеството и който носи основната информация за уредбата на фирмата – капитал, управител, дейност и пр.

Тоест, ако вие искате да направите и регистрирате строителна фирма например, добре е да разгледате нейните документи в Регистъра. Най-вероятно на вас ще ви трябва точно такъв комплект при регистрацията. Освен всичко, това разглеждане може да ви подскаже също какви разрешителни и лицензи ще ви трябват.

ЗАКОНИ

Едно важно подсещане, благодарение на нашия читател Камена: Преди подаване на документите за регистрация проверете дали избраното от вас име за фирма е свободно (повече инфо в коментарите долу).

Първо прочетете Търговския закон . Там пише какво се разбира под понятия като “фирма” и “търговец”, как се основава едно търговско дружество и какви реквизити (данни) трябва да има в основния му документ. Ще разберете също какъв е погледът и философията на закона спрямо различните видове търговска дейност.

Прочетете Търговския закон от-до няколко пъти – на първо четене е голяма каша, после става по-лесно. Ако за нещо не сте сигурни какво означава, потърсете в интернет. Със сигурност някой преди вас вече е питал и са му отговорили.

Прочетете Закона за търговския регистър . Там пише кои обстоятелства (промени) подлежат на вписване в регистъра и в какъв срок, какво се случва при грешно попълнени документи, какви са таксите и изобщо – как работи Търговския регистър. Дори и след първоначалната регистрация на фирмата често ще ви се налага да си правите справки, защото всяка една промяна в основния документ на фирмата трябва да се впише в Регистъра.

Прочетете “Национална класификация на икономическите дейности” . Там ще намерите 4-цифрен код за основната дейност на фирмата, който ще ви трябва за регистрацията в Търговския регистър (а много вероятно – и на други места).

Прочетете Наредба No 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър . Там пише как се попълват различните видове заявления и е обяснено какво трябва да напишете във всяко едно поленце.

Прочетете Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията . Там пише какви са таксите за различните вписвания и услуги, предоставяни от Агенцията, включително таксите на за Търговския регистър.

Прочетете Закона за защита на личните данни . Ако дейността на вашата фирма изисква събиране и съхраняване на лични данни, ще трябва първо да си извадите лиценз за Администратор на лични данни.

ВЪПРОСИ

Ако имате въпроси, може да потърсите информация на много места. Например:

 • в интернет
 • в подходящи форуми
 • да се обърнете директно към съответната институция
 • да се възползвате от безплатни онлайн консултации

За последното можете да видите http://www.onlineconsult.bg/ :

Както виждате, сайтът е с лек дизайн и е много лесен за употреба, без да има хиляда задължителни полета :) По-важното: стараят се да отговарят на всяко запитване до 48 часа.

Естествено, има и други варианти – просто напишете “безплатни правни консултации” в Google.

Неофициален коментар от onlineconsult до мен за материала:

ЕТ е най-удачния вариант за започване на малък и среден бизнес, тъй като регистрацията е лесна, няма никакъв „основен документ“, таксата за вписване е три пъти по-малка от тази при ООД да кажем (съответно 50 лв. при ЕТ и 150 лв. при ООД). Минусът при тази форма е неограничената отговорност на физическото лице, т.е. за задълженията на ЕТ физическото лице отговаря с цялото си имущество.

Oт друга страна, с оглед насочеността на сайта ти и аудиторията е полезно да споменем, че АД е прекалено тежка и тромава фирма, която е предвидена за бизнес на най-високо ниво (банки, застрахователни компании, големи фабрики) и едва ли е подходяща за посетителите ти – законовата уредба е адски сложна, минималният капитал е 50 000 лева, счетоводството е скъпо, както и регистрацията.

КОГА ВИ ТРЯБВА СПЕЦИАЛИСТ

Е, понякога просто не е удачно да се занимавате сами с регистрацията и е по-добре да имате специалист. Това е подходящо в следните случаи:

 • Нямате време да изучите всичко
 • Има много специфични условия във вашия случай
 • Правната форма на фирмата е много сложна (напр. КДА)
 • Не се чувствате уверени, че може да се справите сами

Моят съвет е да проучите много добре нещата сами, дори ако от самото начало сте твърдо решени да ползвате специалист. Когато сте се запознали доколкото можете с материята, вие оценявате ясно ситуацията и условията, в които се намирате. Така ще разбирате какво точно прави специалистът, защо, и самите вие може да научите как се прави.