Изпратете вашата история / въпрос на kadebg @@ abv.bg със заглавие ИСТОРИЯ.

*За някои въпроси може да е хубаво да посочите годините си
Вижте изпратените до момента истории / въпроси