Народни цитати за парите (8)

1) Видя мързелът, че няма що да яде и проработи.

Още: Цитати за парите (6) и Цитати за парите (7) – там има и препратки към останалите части.

2) От лош длъжник и кош плява е добре.

3) На война, сабя назаем не се дава.

4) Ако искаш да вземаш, научи се да даваш.


“Фамилия”, худ. Владимир Димитров – Майстора. Източник: http://www.bulgarica.com

5) Това, що се върши с приятели, с пари не може да се свърши.

6) Една пара два пъти връзвай.

7) Много думи пари не струват.

8) Гладно куче и гол кокал гризе.

9) Сиромашията се бои да влезе у работлива жена.


“Момичето с ябълките” – худ. Владимир Димитров – Майстора. Източник: http://dariknews.bg

10) Един метър сняг не става от един ден студено време.

11) Сит да гостиш, богат да дариш, тежко е.

12) Гладен стой, не се учи да просиш.

13) Ако си богат, всякому си сват.

14) Работата да се бои от тебе, не ти от нея!

15) Ако ти са лоши децата, не им трябва имот, ако са добри, защо им е.


“Юноши”, в памет на Вл. Димитров – Майстора; худ. Иван Хаджидимитров.


Източник: http://www.artmajeur.com

Още: Цитати за парите (6) – там има и препратки към останалите части.

10 thoughts on “Народни цитати за парите (8)”

  1. Картината се казва „Фамилия“ , рисувана е през 1928 г.

Leave a Comment