Какво значи “3-месечен депозит с 6% лихва” ?!

Рекламите на банките често звучат объркващо, а именно:

 • 1-месечен депозит с 2.5% лихва
 • 3-месечен депозит с 5% лихва
 • 6-месечен депозит с 6%  лихва
 • 12-месечен депозит с нарастваща лихва до 10%

Какво обаче означава това?

Вижте също Банкова сметка – 10 дежурни въпроса

Първия път, когато по изключение НЕ пуснах рекламата покрай ушите си, се замислих какво точно означава “3-месечен депозит с 5% лихва”. Съвсем логично е да си помислите, че това е депозит, при който ако вложите 100лв, след 3м ще получите 5% лихва върху тях, или ще имате 105лв. Това не е така.

За да разберем защо, първо ще се запознаем с някои основни понятия:

 • Какво е “депозит”, “влог”, “спестовна сметка”
 • Какво е “срочен депозит”
 • Какво е “падеж”
 • Какво е “лихва” и “нарастваща лихва”
 • Каква е разликата между начисляване и изплащане

Започваме поред.

“Депозит”, “влог” и “спестовна сметка” означават едно и също. Внимавайте единствено с думата “сметка”, защото някои банки го възприемат като “разплащателна сметка”, а не като “спестовна сметка”. Всяка сума, която сте внесли в банката на свое име, представлява депозит / влог / сметка. Оттук-нататък ще използваме основно думата “депозит” за улеснение.

Обикновените депозити се наричат още безсрочни. Това означава, че можете да внасяте и теглите пари по всяко време. Банките начисляват лихва върху сумата, която сте оставили в депозита и която е на тяхно разположение. Тази лихва не е висока и у нас средно е 3-4% годишно.

“Срочен депозит” е депозит с определен срок: 1м, 3м, 6м, 9м, 12м, 24м и т.н., през който срок не може да теглите парите. Ако ви прави впечатление, срокът обикновено е кратен на три. Прието е този срок да се измерва в месеци, а не в години, затова се казва “12-месечен депозит”, а не “1-годишен депозит”.

Разликата между обикновен и срочен депозит: при срочния депозит не може* да теглите парите преди определения срок. За сметка на това пък лихвата е по-голяма отколкото при обикновен депозит, и става толкова по-голяма, колкото по-дълъг е срока.

*Всъщност може, понеже парите все пак са си ваши, но ако ги изтеглите губите голяма част от лихвата, а понякога и цялата лихва. В някои случаи банките взимат драстични мерки и освен че премахват цялата лихва, добяват допълнителни наказателни такси за теглене.

“Падеж” (понякога “матуритет” или “зрялост”) е датата, на която изтича определен срок. Обикновено точно тогава, а не по-рано, се изплаща начислената лихва. При някои банки единствено на падеж могат да се довнасят суми по депозита.

За срочните продукти (срочни кредити и депозити) този срок се договаря конкретно. Ако на 01 януари откриете 3м депозит, неговия падеж ще бъде на 01 април, а ако е 6м – на 01 юли. За  безсрочните продукти като дата на олихвяване обикновено се определя 31 декември – последния ден на съответната година.

“Лихва” е печалбата, която получавате за това, че сте предоставили парите си на банката. Лихвата се изразява в процент и показва колко лева печелите на всеки 100лв, вложени от вас. Както казахме горе, лихвата се изплаща на падеж.

Лихвата се изплаща на падеж, но може да се начислява на различни периоди – 1м, 3м, 6м и пр., ако става дума за срочен депозит. Можете да имате например 6м депозит, а лихвата ви да се начислява всеки месец. Може също да имате 6м депозит, а лихвата ви да се начислява наведнъж в края на периода.

Ако говорим за безсрочен депозит, повечето банки начисляват лихва ежедневно (т.е. на база наличността в края на деня), по-рядко ежемесечно (т.е. на база наличността в края на месеца). Начисляването и изплащането на лихвата са две много различни неща. Лихвата може да се начислява и ежечасно, но тя се капитализира (получавате лихва върху самата лихва) само когато е изплатена. Изплащането обикновено става на 31 декември.

Пример. Имате 100лв безсрочен влог при 10% лихва на 12м, чиято лихва се начислява ежедневно.

Ако нито един ден не теглите от тези 100лв, в края на първите 12м ще имате точно 110лв.

Ако обаче всеки ден теглите или внасяте и имате различна сума в наличност, банката ще олихви среднодневната ви наличност на база 360 дни в годината и 30 дена месечно. Тоест, през годината сте имали 120дена с наличност по 40лв, 120дена по 50лв и 120дена по 60лв в сметката, среднодневно ще имате:

(120д х40лв + 120д х50лв + 120д х60лв) / 360дни =

120х (40+50+60) / 360 =

120х 150 / 360 = 50лв/ден.

Тогава лихвата ви ще бъде 50лв х 10% = 5лв на година.

Ако лихвата се начислява месечно, ще се гледа наличността в последния ден от месеца, без да се взима предвид наличността в отделните дни. Тогава банката ще олихви средномесечната ви наличност на база 12м в годината.

Уравнението в горния пример ще стане

(4м х40лв + 4м х50лв + 4м х60лв) / 12м = 50лв/месец средномесечно, дори ако в определени дни сте имали 0лв наличност – стига към последния ден на месеца да сте имали съответните суми.

Забележете, че винаги се обявява лихва на годишна база, независимо от начина на начисляването й и срока на депозита.

Сега вече можем да разтълкуваме понятието “3-месечен депозит с 5% лихва”. Това ще рече, че ако сте вложили 100лв и не сте ги изтеглили в продължение на 3м, ще получите 5% лихва на годишна база. Това не означава, че след 3м ще получите 5% лихва.

Всъщност подобен депозит означава, че ще получите 5% на година, или ако оставите лихвата по въпросния 3-месечен депозит да се капитализира общо 4 пъти.

Пример. На 01 януари откривате 3м депозит от 100лв с 5% годишна лихва. Ако на падеж (01 април) изтеглите парите, ще изтеглите общо 101.23лв, тоест лихвата ви за тези 3м е 1.23% .

Ако оставите парите за още един 3м период, ще имате 101.23лв с още 1.23% лихва и в края вторите 3м ще имате 102.47лв.

Едва когато оставите тези 100лв за четири периода по 3м (общо 12м), ще получите общо увеличение 5% на началната сума или 105лв.

Банките често предлагат и нарастваща лихва, която може да бъде много объркваща. Какво значи нарастваща лихва?!

Нарастващата лихва отново е лихва на годишна база. Тя може да се променя всеки на 1м, на 2м, на 3м и прочее. За да ви обясня самата методика, трябва да говорим доста за математика, което ще ви спестя :) Трябва да знаете само едно: не се водете по “големите” проценти, до които нараства лихвата – гледайте само ефективната (реална) годишна лихва.

Ако имате 100лв депозит за 12м, чиято лихва нараства помесечно и от 5% постепенно става 5.6 %, 6.2%, 6.8%… и така до 10% за 12-я месец, това не означава, че ще получите 110лв на падеж. Реалната ви годишна лихва е доста по-близо до 6.5%, отколкото до 10%.

Доста популярни са инструментите на сайта moitepari.bg – можете да ги използвате, за да видите реалните лихви по реални банкови продукти.

Ако искате да направите изчисления по индивидуални условия, като сами задавате срока на депозита, сумата, лихвата и пр., можете да ползвате моят калкулатор за лихви (екселска таблица):

лихвен калкулатор

Изтеглете оттук. Аз съм насреща за допълнителни разяснения и помощ :)

23 thoughts on “Какво значи “3-месечен депозит с 6% лихва” ?!”

 1. @книги – ай, благодарско :) Притеснявах се главно дали ще е достатъчно достъпно :)

 2. Полезна информация. Като дете го раазбрах това, понеже си мечтаех за едни милиони:) Бях адски разочарован, като разбрах за годишната база на изчисляване на лихвите:)

 3. Е, Георги, ти си го разбрал като дете, пък аз – след 20 и кусур години :)

 4. Благодаря от сърце за статията.За мен е много полезна.Е нищо,че трябва да я прочета няколко пъти.Все нещо ще остане.И ако някои от коментиралите/Рая/ са го разбрали след 20 години,аз след 68 дали ще го разбера?Дай боже.Още веднъж благодаря.И ме запишете и мен,каквото и да означава това.

 5. @Борис – много се радвам, че е била полезна (и сравнително разбираема, надявам се)!

  Не разбрах обаче къде искаш да те запишем :) Имаш предвид абонамента по email за нови материали?

 6. Привет,

  Играта с номер 181 и другите като нея са на един принцип. Първо получавате смс, че може да спечелите Х лв с БЕЗПЛАТЕН смс на номер 181.

  Това, което не ви казват, е че само първия смс е безплатен.

  Другото е, че за да спечелите трябва да изпратите отговор на някакъв лесен въпрос, но това вече ви се таксува.

  Третото е, че често ви пишат (или ви се обаждат на запис) и ви казват, че сте “избран” да спечелите – но “избран” всъщност означава, според условията на играта, че вашият номер попада сред милионите номера в мрежата на оператора, които имат право да участват в играта. (Това вероятно го пише някъде в условията за играта, но кой ли чете).

  И четвърто, за да поискате да спрат да ви пращат смс-и и обаждания, трябва да изпратите смс с определено съдържание (пр. “СТОП”), който впрочем се таксува към 2 лв.

  Информацията ми може да не е съвсем точна, но в общи линии това е схемата.

  За да не изпадате в такива ситуации, не отговаряйте на паднали от небето смс-и, обещаващи възможност за печалба. Това е моето генерално правило :)

 7. Рая = по повод последния ти коментар – най-сигурния начин да спечелиш от лотарията е да не играеш!
  Относно темата, не спомена за “капитализиране на лихва”

  Сайт който много може да ви помогне в изчисляването на месечни проценти:
  http://asita.hit.bg/AM/percent.htm

  Пример:
  5% годишна лихва при 10 000 лв е 500 лв / 12 месеца = 41.60 лв. месечно което в проценти от 10 000 лв е:
  x% от 10000 са 41.6, т.е. 10000.(x/100) = 41.6.
  Следователно x = 41.6.100/10000 = 0.416 % на месец
  Което може да се сметне като 5% разделим на 12 месеца

  Но запомнете % не се събират! те са проценти :)

  Банка която препоръчвам и която не е описана в моите пари! —>
  http://www.corpbank.bg/individual_custumers_40.html

  Дано да не изглежда като реклама

  Хубава статия! Всички трябва да четем малките шрифтове и сами да си правим сметката и да питаме! Никой няма да дерзае вместо нас ;)

 8. БРАВО, ПОМОГНА МИ СТРАШНО МНОГО ВСИЧКО КОЕТО СИ НАПИСАЛА …

 9. @Даниела – благодаря и добре дошла в коментарите! :)

  Радвам се, че инфото е било полезно за теб. Но за всеки случай се консултирай с експерт при изчисленията.

 10. Здравейте и за много години :) най-вече здраве и повече щастие, Рая ;) Въпросът ми е следният:

  При депозит от 1000лв и натрупваща се лихва за 6 месеца – от 2,5% за първите 2 месеца, 3,7% за вторите 2 и 5% за последните 2, колко би следвало да имам в края на периода?

 11. За много години и на теб!

  Най-добре питай в банката. Така като гледам не вярвам да вземеш повече от 3-4 лв лихва за целия период :)

 12. Чудесна статия! Има нещо обаче, за което не успях да намеря отговор и искам да попитам, а именно: КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА ЛИХВАТА. За да стане по-ясно – имам 2 депозита в банка – един в USD и един в EUR. На евровия пише “Капитализация на лихвата -НЕ”. На всеки 3 месеца си получавам лихвата в отделна сметка (разплащателна) и мога да си ги тегля. На доларовия пише: Капитализация на лихвата – ДА”. На всеки 3 месеца пише, че имам олихвяване нооооооо парите ми ги няма нито в главницата нито в някоя друга сметка.Въпроса ми е къде са натрупаните лихви? Как мога да ги изегля?

 13. @Красимир – капитализация означава натрупване на лихвата.

  Има два вида лихва, проста и сложна.

  ПРОСТА ЛИХВА: При депозит 100лв и 5% годишна лихва, след първата година имаш 100лв + 5 лв лихва. След втората година пак имаш 100лв + 5 лв лихва и т.н., тоест лихвата не се натрупва и нямаш “лихва върху лихвата”.

  СЛОЖНА ЛИХВА: При депозит 100лв и 5% годишна лихва, след първата година имаш 100лв + 5лв лихва. На втората година вече депозита ти не е 100лв, а 105лв, тоест към него е прибавена и спечелената лихва. Тогава лихвата вече се смята 5% обаче не на 100лв, а на 105лв. Съответно 5% лихва на 105лв вече не са 5лв а са 5.25лв. Значи следващата година вече ще имаш не 105лв, а 105лв + 5.25лв, тоест общо 110.25лв. Съответно 5% лихва на 110.25лв вече не са 5.25лв а са 5.51лв. И така нататък.

  Относно къде ти е лихвата по втория депозит, трябва да питаш банката.

 14. Не просто достъпно написано, а за човек, който за първи път стъпва в банка и е далеч от финансовата област, му става ясно от първи прочит какъв е принципа. Благодаря.
  На едно събиране приятели спорика, че не бивало в една банка да се държат повече от 20 000лв., нещо пак беше свързано с лихвите и безопасността.
  На Вас имам доверие вече, кажете така ли е и защо?
  Не спирайте тази рубрика наистина е полезна.
  Поздрави

 15. @Иван Здравков – благодаря! :)

  Не знам какво са имали предвид приятелите ви с идеята да не се държат повече от 20 000 лв в банка. Може би защото лихвите при банките като цяло не са големи и бихте могли да получите по-добра възвръщаемост на парите си ако инвестирате другаде.

  Иначе за безопасността – банковите депозити са гарантирани до размер 196 000 лв, както писах в този материал: Детски спестовен влог – да или не?

 16. @Рая, благодаря за подробните разяснения и екселските таблички! Бяха ми много полезни! Но има едно нещо, което не ми е ясно и много бих се радвала, ако имаш възможност да го разясниш – защо в екселската ти таблица месечната лихва се изчислява като се използва степенуване, а не деление на броя на периодите? Например, ако внеса 100 лв при 5% годишна лихва, то в края на годината ще имам 5 лв лихва (допускам проста лихва и без промени в сумата). Тези 5лв, ако се разделят на месеците, т.е 12 (или 30/360 при 360/360), получавам колко е лихвата на месец, т.е 0.416лв (които са и 0.416% от 100лв, които се добавят всеки месец и за 12 месеца дават 5лв или 5% годишна лихва). Този начин на смятане ми изглежда логичен, но вероятно има друга логика, която не схващам и която налага използването на степенуване с 1/n, където n е броят на периодите.

  Благодаря предварително за съдействието!

 17. @Чуденка

  Привет, радвам се, че материалът ти е харесал!

  Браво за наблюдателността. Ето и отговорът на въпроса ти:

  Използва се степенуване, когато имаме сложна лихва. Сложна означава “с натрупване” или “лихва върху лихвата”.

  Например 100лв при 5% годишна лихва след една година са 105лв. За втората година обаче вече лихвата ти ще е не само върху 100лв, а върху 105лв, т.е. в изчисленията включваме и натрупаната вече лихва от първата година. Така ако имаш 100лв при 5% в продължение на 20години, лихвата ти няма да е просто 100лв + 5*20, а ще е 100лв*5% + 105лв*5% + 110.25лв*5% + 115.76лв*5%… и така нататък.

  При малка сума като 100лв разликата между простата и сложна лихва не е голяма, и за практически цели може да се използва и просто умножение.

 18. При откриване на 6-месечен промоционален депозит в Пощенска банка, клиентите получават лихвата за целия срок предварително – в деня на откриване на депозита.

Leave a Comment